mahaljsp 發表於 2019-7-14 12:34:03

6/2豐原週日班-Java程式開發(275)-結訓作業繳交

本帖最後由 mahaljsp 於 2019-7-14 13:18 編輯

課程名稱 : Java程式開發(275) | 上課時段 : 6/2~7/21週日全天 | 老師姓名 : 吳明學 |豐原分校

:D哈囉各位同學,此次java課程於7/21準備結訓囉,請大家把作品檔案交上來唷!
請盡量於7/31前上傳給老師看歐~~

:victory:請註明: 學號+姓名

(ps轉換為高級模式,可上傳壓縮檔或圖片喔!)

104477214 發表於 2019-7-14 12:59:40


104476879 發表於 2019-7-14 13:04:23

陳旭東

104171164 發表於 2019-7-14 14:54:04

104171164 - 張裕鈞 java 作品

104689689 發表於 2019-7-14 14:55:12


104689689 鍾東成

104432304 發表於 2019-7-14 14:56:58

學號:104432304
姓名:魏家禾

104553111 發表於 2019-7-14 14:59:41

104553111 蔡明楓

104544149 發表於 2019-7-15 18:09:31

本帖最後由 104544149 於 2019-7-15 18:16 編輯

104544149
張育維

joy8365j 發表於 2019-7-17 10:33:03

邱政賢103925659


joy8365j 發表於 2019-7-17 10:33:58

林聖翔104176614
頁: [1] 2
查看完整版本: 6/2豐原週日班-Java程式開發(275)-結訓作業繳交