lcnet16 發表於 2020-8-24 20:06:55

8月份 嘉義分校 夜間AE班作品/作業上傳區

請放上作品聯結 並打上 姓名及學號~

105136089 發表於 2020-8-24 21:53:13

姓名:洪茂容
學號:105136089
連結:https://drive.google.com/file/d/1LyPjn9vf2VMgRgfFoe2q56WNZJb1lDqU/view?usp=sharing

104887827 發表於 2020-8-24 21:55:15

陳冠臻 104887827
https://drive.google.com/file/d/18lHC7Q81NIWR-KpGDaJ1Cz_vcXlXJhjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JtTp9_-YclmlIOwK9_Ck49r_ZClSE7Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tufoUXGPcVtymH1APG7HOtG-B2j6PfpJ/view?usp=sharing

105174829 發表於 2020-8-27 00:39:58

姓名: 吳蕙伶
學號: 105174829
連結: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrurCUDzSxYu62YBJpvHeJ2JEufKYjwp6

105166256 發表於 2020-8-28 18:40:34

姓名:楊荃媄
學號:105166256
連結:https://www.youtube.com/watch?v=wQuJ-mHa8y0

104948307 發表於 2020-8-28 18:54:29

https://www.youtube.com/watch?v=o_YMl2HipBM&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=DRGEPzFw7j4&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=bIEUQgkHwxI&feature=youtu.be


張富順104948307

104955204 發表於 2020-8-28 18:56:17

104955204 呂宇姵
https://www.youtube.com/watch?v=fEmk6KAW4Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uo1L-2xJjgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3KzTI4IU69o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ha67ufn4WM&feature=youtu.be

104948307 發表於 2020-8-28 19:18:09

張富順
104948307
https://www.youtube.com/watch?v=bIEUQgkHwxI&list=UU4NYySkB_oYFTlkHrME7ErA

https://www.youtube.com/watch?v=o_YMl2HipBM

https://www.youtube.com/watch?v=DRGEPzFw7j4

105073238 發表於 2020-8-28 19:25:12

105073238
蔡凱閔
https://www.youtube.com/watch?v=xIUqV_FSLOs&feature=youtu.be

104936825 發表於 2020-9-21 19:58:51

本帖最後由 104936825 於 2020-9-21 20:00 編輯

104936825-徐銓成xoV4nBywFYE
POqQ0JiJR4U
4vD36z_YG7s


頁: [1]
查看完整版本: 8月份 嘉義分校 夜間AE班作品/作業上傳區